در حال نمایش 8 نتیجه

نمایش 9 24 36

منشور سنگ آمیتیست کد 228

545,000 تومان
منشور سنگ آمیتیست طبیعی با رنگ بسیار عالی با وزن 45 گرم و ارتفاع 6 سانتی متر و عرض 2

منشور سنگ آمیتیست کد 235

504,000 تومان
منشور سنگ آمیتیست طبیعی با رنگ بسیار عالی با وزن 42 گرم و ارتفاع 6 سانتی متر و عرض 2

منشور سنگ آمیتیست کد 234

340,000 تومان
منشور سنگ آمیتیست طبیعی با رنگ بسیار عالی با وزن 28.4 گرم و ارتفاع 5 سانتی متر و عرض 2

منشور سنگ آمیتیست کد 233

204,000 تومان
منشور سنگ آمیتیست طبیعی با رنگ بسیار عالی با وزن 17 گرم و ارتفاع 4.5 سانتی متر و عرض 1.5

منشور سنگ آمیتیست کد 232

372,000 تومان
منشور سنگ آمیتیست طبیعی با رنگ بسیار عالی با وزن 31 گرم و ارتفاع 6 سانتی متر و عرض 2

منشور سنگ آمیتیست کد 231

450,000 تومان
منشور سنگ آمیتیست طبیعی با رنگ بسیار عالی با وزن 37.5 گرم و ارتفاع 5.5 سانتی متر و عرض 2

منشور سنگ آمیتیست کد 230

396,000 تومان
منشور سنگ آمیتیست طبیعی با رنگ بسیار عالی با وزن 33 گرم و ارتفاع 6 سانتی متر و عرض 2

منشور سنگ آمیتیست کد 229

380,000 تومان
منشور سنگ آمیتیست طبیعی با رنگ بسیار عالی با وزن 31.6 گرم و ارتفاع 5.5 سانتی متر و عرض 2