نمایش 1–8 از 22 نتیجه

نمایش 9 24 36

سنگ مالاکیت کد 308

18,480,000 تومان
سنگ مالاکیت سبز کنگو طبیعی با رنگ زیبا و پایه با وزن 1232 گرم و ارتفاع 12.5 سانتی متر و

سنگ مالاکیت مخملی کد 307

7,590,000 تومان
سنگ مالاکیت مخملی کنگو طبیعی با رنگ زیبا با وزن 253 گرم و ارتفاع 6.5 سانتی متر و عرض 6.5

سنگ مالاکیت مخملی کد 306

1,905,000 تومان
سنگ مالاکیت مخملی کنگو طبیعی با رنگ زیبا با وزن 63.5 گرم و ارتفاع 7 سانتی متر و عرض 6

سنگ مالاکیت مخملی کد 305

2,250,000 تومان
سنگ مالاکیت مخملی کنگو طبیعی با رنگ زیبا با وزن 75 گرم و ارتفاع 5.5 سانتی متر و عرض 5

سنگ مالاکیت مخملی کد 304

1,680,000 تومان
سنگ مالاکیت مخملی کنگو طبیعی با رنگ زیبا با وزن 56 گرم و ارتفاع 5 سانتی متر و عرض 4

سنگ مالاکیت مخملی کد 303

2,220,000 تومان
سنگ مالاکیت مخملی کنگو طبیعی با رنگ زیبا با وزن 74 گرم و ارتفاع 6 سانتی متر و عرض 4

سنگ مالاکیت مخملی کد 302

1,278,000 تومان
سنگ مالاکیت مخملی کنگو طبیعی با رنگ زیبا با وزن 42.6 گرم و ارتفاع 4.5 سانتی متر و عرض 2.5

سنگ مالاکیت مخملی کد 301

2,415,000 تومان
سنگ مالاکیت مخملی کنگو طبیعی با رنگ زیبا با وزن 80.5 گرم و ارتفاع 7 سانتی متر و عرض 5